Att investera i solceller ökar graden av självförsörjning av el, är bra för miljön och ger god ekonomisk avkastning.